مطالعه پیمایشی چیست؟ (survey study)

مطالعه پیمایشی چیست؟ (survey study)

 

یکی از اشتباهات دانشجویان و برخی محققین در توضیح روش تحقیق خود این است که روش تحقیق پیمایشی را مساوی با استفاده از پرسشنامه می دانند. اما استفاده از روش پیمایشی به معنای استفاده از پرسشنامه نیست. با این وجودکه ‏پرسشنامه در این روش کاربرد گسترده‌ای دارد، اما برای جمع‌آوری اطلاعات می‌توان از روشهای دیگر هم استفاده کرد.

پیمایش، مجموعه ای از روش های منظم و استاندارد است که برای جمع آوری اطلاعات درباره افراد، خانواده ها و یا مجموعه های بزرگتر مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین روشی برای بدست آوردن اطلاعاتی درباره ی دیدگاهها، باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق است. حال به نظر شما برای جمع آوری اطلاعات در موارد فوق فقط باید از پرسشنامه استفاده کرد؟ کمی به تعریف پیمایش توجه کنید ... آیا به نظرتان روشهای دیگری نیز می توان برای این منظور مورد استفاده قرار داد؟ بله می توان از روشهای مصاحبه، مشاهده، تحلیل محتوا ، ... نیز در پیمایش استفاده کرد. پس تعجت نکنید اگر جایی خواندید که در روش تحقیق پیمایشی از روش مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است !

پژوهشهای پیمایشی می‌‌توانند در سه سطح انجام‌پذیرند که شامل توصیف، تبیین و کشف  هستند. تحقیق توصیفی با چگونگی امور و تحقیق تبیینی با چرایی امور سروکار دارد. تحقیقات توصیفی دامنه گسترده‌ای دارند مانند تحقیقات بازار یابی ، بررسی افکار عمومی، مطالعه رسانه‌ها، سنجش میزان رضایتمندی کارکنان و مشتریان، بررسی گرایش‌های رأی‌دهندگان و امثال آن.

توصیف پدیده‌ها در برجسته ساختن، تشریح و وجود مسائل مختلف سازمانی و بیان ابعاد مختلف آن به منظور تصمیم‌گیری صحیح  در جهت اقدامات اصلاحی بسیار ضروری و مهم بشمار می‌رود.  مطالعات کشفی در حوزه تحقیقات پیمایشی از جمله مطالعات اکتشافی بشمار می روند و در حقیقت در جهت دستیابی به شناخت  تکمیلی موضوع و کنجکاوی به منظور تهیه طرح تحقیق اصلی انجام می‌پذیرند. بطوریکه هدف از انجام اینگونه مطالعات، فراهم ساختن مقدمات و افزایش آگاهی و دانش پژوهشگر پیرامون  موضوع تحقیق است.

پیمایشهای سازمانی بر اساس اهداف و انگیزه‌های مختلف طرح‌ریزی و اجرا می‌شوند که می‌تواند شامل جمع‌آوری اطلاعات، بهبود ارتباطات و همچنین ارزیابی و بازنگری میزان اثربخشی تغییرات و برنامه های سازمانی باشد

 

منبع: دکتر سارا کشکر


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...