رگرسیون لجستیک (Binomial and Multinomial Logistic Regression)

رگرسیون لجستیک (Binomial and Multinomial Logistic Regression)


ارائه دهنده: علیرضا افشاری صفوی

حجم فایل: 1.42 مگابایت

در این فایل با ایده اصلی پیدایش رگرسیون لجستیک آشنا خواهید شد.

تفاوت های موجود بین رگرسیون لجستیک و رگرسیون معمولی را خواهید شناخت.

دیگر مفاهیم موجود در این فایل آموزشی:

- پیش فرض های مورد نیاز برای اجرای مدل رگرسیون لجستیک

- معیارهای مناسبت مدل

- روش برآورد پارامترهای مدل، معناداری ضرایب رگرسیونی (آماره والد (wald)، آماره امتیاز (score)، آماره نسبت درستنمایی (likelihood ratio))، تفسیر ضرایب رگرسیون لجستیک، مفهوم نسبت شانس ها (Odds Ratio) در لجستیک

- معیارهای انتخاب مدل (cox & snell R square , nagelkerke R square, mc fadden R square).

 


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...