تعیین حجم نمونه - آزمون یک میانگین

تعیین حجم نمونه - آزمون یک میانگین

تعیین حداقل حجم نمونه مورد نیاز در مطالعات توصیفی- آزمون یک میانگین

- تک نمونه ، آزمون فرض دو طرفه (two sided) - (محاسبه آنلاین)

 

- تک نمونه، آزمون فرض یک طرفه (one sided) - (محاسبه آنلاین)


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...