تفاوت میان تحلیل مسیر و معادلات ساختاری

تفاوت میان تحلیل مسیر و معادلات ساختاری

 

تحلیل مسیر:

تحلیل مسیر تکنیکی برای بررسی ارتباط و وابستگی میان متغیرها است. در تحلیل مسیر از انواع تکنیک‌های رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملی، همبستگی چندمتغیره و تحلیل‌های واریانس و کوواریانس چندگانه مانند MANOVA, ANOVA, ANCOVA استفاده می‌شود. از آنجاکه تحلیل مسیر از روش‌های مبتنی بر رگرسیون چندگانه استفاده می‌کند، می‌تواند به عنوان نوعی از مدل معادلات ساختاری محسوب شود. (جکسون و همکاران، 2005) 

معادلات ساختاری:

مدل معادلات ساختاری یا Structural Equation Model یک ساختار علی خاص بین مجموعه‌ای از سازه‌های غیرقابل مشاهده است. یک مدل معادلات ساختاری از دو مولفه تشکیل شده است: یک مدل ساختاری که ساختار علی بین متغیرهای پنهان را مشخص می‌کند و یک مدل اندازه‌گیری که روابطی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده را تعریف می‌کند. (حبیبی و جواهری، 1390) در تحلیل مسیر مدل اندازه‌گیری موجود نیست و فقط شامل مدل علی ساختار است. (جکسون و همکاران، 2005) تحلیل مسیر فقط بر روی متغیرهای مشاهده شده قابل انجام است. در صورت نیاز با فرض وجود متغیرهای مکنون می توان از متغیرهای مشاهده شده، میانگین گرفته و در قالب یک متغیر مشاهده شده بیان کنیم. (پورکاظم، 1390)

هر دو این مفاهیم به دنبال مدلسازی از رابطه بین  مجموعه ای از متغیرها ( چه آشکار و چه پنهان )  می باشند، ولی تفاوت این دو روش در تمرکز آنها و در نحوه معادلات نوشته شده برای مدلهای ساخته شده می باشد. در تحلیل مسیر تعیین و مشخص کردن ضرایب مسیر های بین متغیرها  دارای اهمیت بوده ولی در معادلات ساختاری همان مدل را به گونه ای  به زبان  معادلات ریاضی می نویسیم که  در هر  معادله یک متغیر وابسته در یک طرف مساوی و تمام متغیرهای مستقل مربوط به آن در طرف دیگر قرار می گیرند.

تفاوت دیگر این دو نوع مدلسازی در این است که در مدلسازی معادلات ساختاری حتما می بایست رابطه بین دو متغیر پنهان نمایش داده شود،اما تحلیل مسیر می تواند حتی رابطه بین چند متغیر آشکار را نشان داده و در آن از متغیرهای پنهان اثری نباشد.در واقع می توان مدلسازی معادلات ساختاری را شکل پیشرفته و پیچیده تر تحلیل عاملی اکتشافی دانست که در آن رابطه علی – معلولی لا اقل دو متغیر که هر یک با دیگر متغیرهای آشکار ( و احتمالا از طریق پرسش نامه تعریف عملیاتی شده و اندازه گیری شده اند )اندازه گیری شده اند ، مورد سنجش قرار می گیرد.مانند رابطه علی بین کیفیت کالا و رضایت مشتری یا رابطه علی بین سطح فرهنگ دیکتاتوری مدیران و وفاداری کارکنان به آنها.  انجام تحلیل مسیر و معادلات ساختاری در این کتاب به کمک نرم افزار لیزرل آموزش داده می شود.

 

منبع:

http://www.parsmodir.com/

http://www.iranresearches.ir/

 


3 نظر

اویس سلیمانی
اویس سلیمانی  ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ - ۱۵:۴۶:۵۰

سلام و درود در مدل های معادلات ساختاری رابطه ی بین متغییر مکنون با گویه ها (متغییرهای آشکار) درون زا باید باشد یا برون زا؟

واحد پشتیبانی(arasstat)  ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ - ۲۲:۵۵:۲۹

متغیرهای پنهان می توانند به عنوان متغیرهای درون زا یا برون زا تعریف شوند.

بهرام
بهرام  ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ - ۱۲:۴۴:۲۲

باسلام و خسته نباشید تفاوت تحلیل رگرسیون و معادلات ساختا

علی
علی  ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ - ۱۵:۱۶:۲۰

سلام عنوان پایان نامه تدوین مدل علی اهمال کاری براساس ....و .....با میانجی گری ..... می باشد استفاده از تحلیل مسیر درست تر است یا معادلات ساختاری؟