تحلیل طولی کاربردی - فیتزموریس

تحلیل طولی کاربردی - فیتزموریس

نویسنده: گرت فیتزموریس، نن لرید، جیمز ویر

عنوان کتاب: تحلیل طولی کاربردی

زبان انگلیسی

تعداد صفحات: 266 صفحه

حجم فایل: 16 مگابایت

 خلاصه ای مفاهیم: مدلبندی میانگین، مدل بندی کوواریانس، مدل اثرات آمیخته خطی، مدل های حاشیه ای، معادلات برآوردگر تعمیم یافته، گمشدگی در مطالعات طولی و ...


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...