شبکه های عصبی در MATLAB

شبکه های عصبی در MATLAB

 

شبکه های عصبی در MATLAB

نویسنده مصطفی کیا

 توضیحات: شامل : آشنایی مقدماتی با MATLAB، مفهوم شبکه های عصبی، شبکه های پرسپترون، فیلترهای خطی، شبکه های پس انتشار، سیستمهای کنترلی و شبکه های عصبی،‌شبکه های Radial Basis، Self-Organizing، شبکه های عصبی Recurrent، شبکه های المان، فیلترهای انطباقی و یادگیری انطباقی، مثال های کاربردی از شبکه های عصبی، مباحث پیشرفته

از طرف ناشر

آنچه در این کتاب می خوانید:
فصل اول: آَشنایی مقدماتی با MATLAB
فصل دوم:مفهوم شبکه های عصبی
فصل سوم:شبکه های پرسپترون
فصل چهارم:فیلترهای خطی
فصل پنجم:شبکه های پس انتشار
فصل ششم:سیستم های کنترلی و شبکه های عصبی
فصل هفتم:شبکه های Radial Basis
فصل هشتم:Self-Organizing and Learn -Vector Quant
فصل نهم:شبکه های عصبی Recurrent
فصل دهم:فیلتر های انطباقی و یادگیری انطباقی
فصل یازدهم:مثال های کاربردی از شبکه های عصبی
فصل دوازدهم:مباحث پیشرفته

دریافت فایل 

 


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...