بررسی درصد سرقت ادبی مقاله (plagiarism)

بررسی درصد سرقت ادبی مقاله (plagiarism)

سرقت علمی که معادل انگلیسی آن plagiarism است در زبان فارسی به صورت‌های مختلفی ترجمه شده است که از جمله عبارتند از: دزدی علمی، سرقت علمی، دستبرد علمی و سوء استفاده علمی.

 در سال‌های اخیر مشاهده شده است که متأسفانه حتی برخی از اساتید و بزرگان علم ایران نیز به صورت ناخواسته درگیر این رویداد شده و اعتبار علمی چندین ساله آن‌ها زیر سوال رفته است. اگر شما هم نگران گرفتار شدن در سرقت ادبی هستید، می توانید پس از اتمام نگارش مقاله ی خود از طریق سایت زیر به سادگی درصد plagiarism آن را تعیین نمایید.

Plagiarism Checker


1 نظر

ایران آیتنتیکیت
ایران آیتنتیکیت  ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ - ۱۱:۵۴:۴۴

با تشکر از مطلب شما اساتید و دانشجویان گرامی از این بعد دقیقا از سایتی که مجلات پزشکی از آن برای بررسی سرقت ادبی استفاده می کنند، شما هم نیز استفاده کنید. http://iranithenticate.ir/