دعوت به همکاری

 

شرکت هنر تجسم آماری آراس در نظر دارد به منظور پیاده سازی عملی علم آمار در جامعه ی مدرن ایرانی و بکارگیری توان و دانش متخصصین آمار در حیطه ی تجزیه و تحلیل داده های سازمانی، پزشکی، بازاریابی و تحقیقاتی از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان مستعد رشته ی آمار دعوت به همکاری نماید.

لذا کلیه علاقه مندان می توانند ضمن دریافت فرم استخدام، نسبت به تکمیل و ارسال آن به آدرس ایمیل شرکت به آدرس (arasstatco@gmail.com) اقدام نمایند.

فرم استخدام شرکت هنر تجسم آماری آراس