تجزیه و تحلیل

ساز و کار تجزیه و تحلیل در سایت ما شامل دو بخش می باشد:

 

1. برآورد هزینه و زمان اجرای پروژه:

فایل پیوست شماره یک، امکان برآورد هزینه و مدت زمانی که صرف اجرای پروژه شما خواهد شد را فراهم می آورد. تنها کافی است فایل را دانلود و پس از تکمیل کردن آن را به آدرس ایمیل شرکت (arasstatco@gmail.com) ارسال نمایید. همکاران ما حداکثر 24 ساعت پس از ارسال فایل، هزینه و مدت زمان اجرای پروژه را از طریق ایمیل به اطلاع شما می رسانند. (مسلماً در این مرحله هیچ هزینه ای از شما اخذ نخواهد شد)

 

2. تجزیه و تحلیل داده ها:

فایل پیوست شماره دو، فرم قرارداد نهایی برای اجرای تجزیه و تحلیل داده ها می باشد. تکمیل و ارسال این فرم به منزله ی پذیرفتن هزینه ها و مدت زمان اجرای پروژه می باشد. همچنین اطلاعات کامل در خصوص حقوق مشتری و شرکت در متن قرار داد عنوان شده است.

 

 

فرم شماره یک (برآورد هزینه و زمان اجرای پروژه)   

 

فرم شماره دو (قرارداد نهایی تجزیه و تحلیل داده)